Sirkonskripsion No. 05

Kashmira BANEE

Anvironnmantalis dedie

Age : 34 ans

Kontribie dan konstriksion enn mouvman pu retourn pouvwar lepep. Pe milite pou ki drwa lanatir, liberasion fam ek dimounn pli oprime vinn o sant enn nouvo sosiete kot fer bon viv.