Sirkonskripsion No. 15

COONJAN Manjusha

Medsin e yoga terapist

Age : 41 ans

Medsin e yoga terapist ki anvi ki tou dimounn viv an bonn sante. Li zwenn ReA kan pouvwar ti pas depi papa a piti e lor konba laplaz Pomponette. Li pe milit kont explwatasion e soufrans bann fam, zanfan e tou et imin.