Sirkonskripsion No. 08

DHOLAH Paveetree (Veena)

Aktivis sosial

Age : 59 ans

Veena enn zanfan Me 1975 e li abit Saint Pierre. Li enn aktivis sosial e politik ki finn dan lalit pou promouvwar langaz Kreol; linn milite pou drwa lasante reprodiktiv fam e moderniz lalwa matrimonial.