Sirkonskripsion No. 10

HERRY Louis Raymond Patrice

Age : 35 ans

Per de fami ki kontan linformatik. Li pe milit pou ena sanzman dan fason pe roul sa pei kot nou bizin donn plis linportans lor lekolozi ek diminie det lor latet zanfan pei Moris. “Nou pe vann nou pei bout par bout kot liberte sitwayen pe diminie”.