Sirkonskripsion No. 02

MARIE Dany

Manb fondatris Rezistans ek Alternativ

Age : 46 ans

Milit pou drwa lozman ek drwa bann fam depi 1996. Dany responsab bann aktivite politik parti dan rezyon Port Louis. Li ti kandida ReA dan nimero 1 an 2014.