Sirkonskripsion No. 04

MONTILLE Michel Dany

Profeser primer

Age : 43 ans

Dany enn abitan Ste Croix. Profeser primer depi plis ki 20 an ek li osi mamb sindika bann profeser RCA. Pasione par lazistis sosial, Dany inn zwenn Komite National Rezistans ek Alternativ en 2018