Sirkonskripsion No. 09

REMILLAH Catherine

Manb komite nasional Rezistans ek Alternativ

Age : 21 ans

Manb komite nasional Rezistans ek Alternativ depi 2018. Li pe komplet so letid dan domenn lalwa ek ed pu partaz konesans lamizik dan so lokalite. Li milit avek konviksyon gide par bann valer imenn, ekolozik