Sirkonskripsion No. 13

SUBRON Ashok Kumar

Militan ekososialis

Age : 53 ans

Militan ekososialis, fondater ReA avek bann zenn an 2005. Militan sindikal GWF dan diver sekter lekonomi lokal, sekter sikriyer, transpor ek freeport. Militan politik dan mouvans de gos depi lane 70.